Zaveldal, Buitengewoon Secundair Onderwijs

Secondary menu ik ben ouder leerling

Ik ben ouder of leerling

D cialis vente libre espagne autres interpellations doivent être réalisées en Espagne, dans le cadre de cette enquête menée en collaboration par les autorités françaises, espagnoles et bulgares. Pour les site de confiance achat cialis soft autistes de France 250 000 à 600 000 personnes , il faudra une réelle volonté politique pour espérer une prise en charge équivalente à celle des pays viagra viagragenericoes24 anglo-saxons ou scandinaves.

Opleidingsvormen

OV1

OV1 biedt vele kansen tot een ver doorgedreven individuele begeleiding van de jongeren. Meer flexibele leertrajecten op maat zijn best realiseerbaar in OV1. OV1 richt zich op jongeren van 13 tot 21 jaar met emotionele en/of gedragsmoeilijkheden. 

Aanpak.

Wij staan garant voor de optimale ontplooiing van elke jongere. Onze experten werken voor elke leerling een traject op maat uit. Hiermee streven we naar een zo zinvol, zelfstandig en actie mogelijk schools en naschools leven.
Maatschappelijke integratie is van groot belang. Daarom voorzien wij enkele activiteiten binnen een realistisch model:

- atelierwerkingen, extra murosactiviteiten (dag- en weekuitstappen);

- socio-culturele activiteiten.

Lessen.

Wij geven les in een kleinschalige omgeving om de familiale sfeer zoveel mogelijk te benaderen. Zaveldal biedt een veilig leer- en leefklimaat waarin je kind zich op eigen tempo kan ontwikkelen. Wij besteden veel aandacht aan:
     - communicatie en taalvaardigheid: spreek- en leesoefeningen;
     - zelfredzaamheidstraining;
     - stimulering van een positief zelfbeeld:
     - voorbereiding op werken;
     - vrijetijdsbesteding met aandacht voor beweging en sport.
Een realistische kijk op de toekomst gaat vaak gepaard met een aanvaardingsproces. Het is dan ook belangrijk dat je kind leert omgaan met de eigen talenten en beperkingen. In functie van het traject wordt samengewerkt met vele partners uit de welzijns-, vrijetijds-, onderwijs- en arbeidswereld.

OV3

Opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs biedt jongeren een algemene, sociale en beroepsvorming zodat ze als volwassene vlot kunnen integreren in een gewoon leef- en arbeidsmilieu.
OV3 is opgedeeld in 4 fasen met daarin 5 leerjaren en 1 extra jaar.

1. Observatiefase: 1ste jaar
In het eerste jaar krijg je algemene vakken en doe-vakken.
Algemene vakken (GASV) 16u/week: rekenen, taal en maatschappelijke vorming op een heel praktische manier. Ook turnen, godsdienst/zedenleer, creatieve activiteiten en computerles komen aan bod.
Doe-vakken (BGV) 16u/week: in het eerste jaar kan je verschillende beroepen uitproberen. Zo kan je op het einde van het schooljaar beslissen welke opleiding je wil volgen vanaf het 2de jaar.

2. Opleidingsfase: 2de en 3de jaar
Na het eerste jaar kiest je kind samen met de school een opleiding. Tijdens het 2de en 3de jaar leert het de eerste stappen van het beroep. Je kind krijgt vooral praktijkvakken, maar ook nog algemene vakken. Zo leert het wat hij/zij nodig heeft in het dagelijks leven. Bij Zaveldal kan je kiezen uit 3 opleidingen: metselaar, winkelhulp en boekbinder.

3. Kwalificatiefase: 4de en 5de jaar
Na de opleidingsfase ga je over naar de kwalificatiefase. Je kind beheerst dan al heel wat vaardigheden danzij de vorige opleidingsjaren. 
De algemene vakken: solliciteren, rijbewijs halen, veiligheid en maatschappelijke thema's (verslaving, aids, seksuele voorlichting, milieu, ..).  
Praktische onderwerpen: op eigen benen staan, bank en gemeente, werk zoeken, plattegrond lezen, dienstregeling raadplegen, werking van de mutualiteit, lezen en begrijpen van huurovereenkomsten enz.
Wat je leerde tijdens de praktijkvakken in de opleidingsfase leer je toepassen in de echte werkomgeving via stages. Als je slaagt voor dit jaar ontvang je een kwalificatiegetuigschrift. Je kan hierna gaan werken of nog een extra jaar volgen om je kans op werk te vergroten.

4. Alternerende Beroepsopleiding (ABO): extra jaar
Wil je na deze 5 jaar de kans op werk nog vergroten? Dan kan je een extra jaar volgen: de alternerende beroepsopleiding (ABO). Per week volgt je kind 2 dagen les op school en loopt het 3 dagen stage. Je kan deze opleiding volgen tijdens je wachttijd bij de VDAB. 

Wat daarna?
Na het behalen van je kwalificatiegetuigschrift en eventueel het volgen van een ABO-jaar kan je gaan werken. 

 

Ondersteuning naar het gewoon onderwijs

Zaveldal ondersteunt leerlingen, leerkrachten en schoolteams uit het gewoon onderwijs, wanneer leerlingen in hun leren of ontwikkeling bedreigd zijn. De samenwerking gebeurt in samenspraak met de vragende school en het CLB.

Foto leerlingen Zaveldal