Zaveldal, Buitengewoon Secundair Onderwijs

Secondary menu ik ben ouder leerling

Ik ben ouder of leerling

D cialis vente libre espagne autres interpellations doivent être réalisées en Espagne, dans le cadre de cette enquête menée en collaboration par les autorités françaises, espagnoles et bulgares. Pour les site de confiance achat cialis soft autistes de France 250 000 à 600 000 personnes , il faudra une réelle volonté politique pour espérer une prise en charge équivalente à celle des pays viagra viagragenericoes24 anglo-saxons ou scandinaves.

Doelgroep

Zaveldal biedt onderwijs aan jongeren van 12 tot 25 jaar met een verslag voor buitengewoon onderwijs.

Opleidingsvorm 1

Opleidingsvorm 1 is onderwijs dat leerlingen opleidt in zelfredzaamheid op vlak van wonen, vrije tijd en werk.

Zaveldal biedt deze opleidingsvorm aan voor leerlingen met een attest type 3 (gedrags- en emotionele stoornissen). 

Opleidingsvorm 3

Opleidingsvorm 3 biedt zowel algemene en sociale vorming als beroepsgerichte vorming, zodat jongeren zich later kunnen integreren in een gewoon leef- en werkmilieu.

Zaveldal biedt deze opleidingsvorm aan voor leerlingen met een attest type basisaanbod (leerlingen met ernstige leerstoornissen of een licht verstandelijke beperking) of type 3 (gedrags- en emotionele stoornissen).

Langdurig of tijdelijk

Een aanmelding gebeurt steeds via een rondetafelgesprek met de jongere, de kernpersonen uit diens omgeving (vb. ouder of voogd) en het CLB, waarbij we samen bekijken wat de jongere nodig heeft. Het doel is steeds dat de leerling in kwestie opgeleid wordt op zijn/haar hoogst haalbare niveau. Dat niveau kan de huidige opleidingsvorm zijn, een andere opleidingsvorm of een opleiding in het regulier onderwijs.

De opleiding kan zowel langdurig als tijdelijk worden opgevat. Door tijdelijk onderwijs op maat kan de leerling competenties verwerven en opnieuw aansluiting vinden bij een ander aanbod. Zaveldal werkt netoverschrijdend samen met andere scholen om de herintegratie te laten slagen.