Zaveldal, Buitengewoon Secundair Onderwijs

Secondary menu ik ben ouder leerling

Ik ben ouder of leerling

D cialis vente libre espagne autres interpellations doivent être réalisées en Espagne, dans le cadre de cette enquête menée en collaboration par les autorités françaises, espagnoles et bulgares. Pour les site de confiance achat cialis soft autistes de France 250 000 à 600 000 personnes , il faudra une réelle volonté politique pour espérer une prise en charge équivalente à celle des pays viagra viagragenericoes24 anglo-saxons ou scandinaves.

Geschiedenis

Evolutie van de school

1913-1916: opstartfase

 • 9 oktober 1913: Provinciale Overheid beslist tot oprichting van een Instituut voor Gebrekkigen te Brussel
 • 1913: aankoop gebouw en grond Huidevettersstraat 41 + begin van bouw
 • Door de start van Wereldoorlog I wordt de opening van de school uitgesteld

2 mei 1916 opstart van school

 • 4 werkplaatsen
  • boekbinderij
  • schoenmaker
  • orthopedie
  • mandenmakerij
 • gezamenlijke leiding
  • Mej. Poelemans
  • Dr. Decroly
  • Marius Renard (gekend van de straatnaam in Anderlecht)
 • ong. 60 leerlingen / 30 leerlingen (afhankelijk van de bron)

Periode 1918-jaren 50

 • regelmatig functioneren van oktober 1919
 • 1916-1919: ongeveer 60 leerlingen / 30 leerlingen (afhankelijk van de bron) - Franstalig onderwijs én Nederlandstalig onderwijs samen
 • 1935: stijging aantal leerlingen tot tussen de 100-110 (Franstalig onderwijs én Nederlandstalig onderwijs samen)
 • 1941: daling aantal leerlingen tot tussen de 10 en 20 (Franstalig onderwijs én Nederlandstalig onderwijs samen)
  • 1948: meisjes/vrouwen toegelaten (snit en naad)
  • 1951: 'eerste leerling met licht mentale handicap'
  • Jaren 50: grootste aantal leerlingen op basis van de gegevens die we hebben, met als hoogtepunt 168 (Franstalig onderwijs én Nederlandstalig onderwijs samen)

Jaren 60

 • uitsplitsing Nederlandstalig/Franstalig vanaf 1 mei 1965 (taalwet op onderwijs)
 • daling van leerlingenaantal > doelgroep vond werk zonder opleiding/diploma (gouden jaren 60)
 • 1970: beperking leeftijd tot 21 jaar (wet buitengewoon onderwijs) – voorheen tot 40 jaar
 • 1994-1995: 68 leerlingen (enkel de Nederlandstalige school)

1995 tot nu

 • VGC als inrichtende macht vanaf 1 januari 1995
 • 2007-2008: opstart type 3 - werking
 • 2011: verhuis naar Nieuwland: nieuwe campus in oude gebouwen

Evolutie van de naam van de school

 • 1918: Provinciaal instituut voor Verminkten
 • 1971 (vermeld in VOC-gids): Provinciaal Instituut voor Gehandicapten (“voor pedagogisch verachterden en fysisch gehandicapten”)
 • 1974-1975 (vermeld in VOC-gids): ‘Centrale Provinciale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs’,
 • 1995: ‘Centrale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs (CSBSO)’ ("provinciaal" valt weg, wegens VGC als inrichtende macht)
 • 2002: Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs
 • 2016: Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs
 • 2017: opstart van opleidingsvorm 1 type 3