Zaveldal, Buitengewoon Secundair Onderwijs

Secondary menu ik ben ouder leerling

Ik ben ouder of leerling

D cialis vente libre espagne autres interpellations doivent être réalisées en Espagne, dans le cadre de cette enquête menée en collaboration par les autorités françaises, espagnoles et bulgares. Pour les site de confiance achat cialis soft autistes de France 250 000 à 600 000 personnes , il faudra une réelle volonté politique pour espérer une prise en charge équivalente à celle des pays viagra viagragenericoes24 anglo-saxons ou scandinaves.

Inschrijven

Onze school schrijft het ganse jaar leerlingen in. Het volstaat om een afspraak te maken met de directie.

Opgelet! Het is essentieel om het CLB van de huidige school altijd te betrekken bij de overstap naar onze school.

De inschrijving gebeurt in twee fasen:

  1. Er is altijd eerst een kennismakingsgesprek. Hierop is de leerling, zijn of haar ouders of begeleider aanwezig. Er wordt gepeild naar wie de leerling is en naar zijn of haar verwachtingen. De werking van de school wordt vervolgens toegelicht. Samen wordt er beslist of de inschrijving definitief is. 
  2. Vervolgens vindt er een administratieve inschrijving plaats. Hiervoor zijn volgende documenten nodig:
    • identiteitsbewijs van de leerling en van de ouders
    • een verslag (of een bewijs dat dit verslag volgt) van het CLB waarin vermeld wordt onder welk type de leerling kan worden ingeschreven.

Zaveldal verwelkomt:

  • type Basisaanbod en type 3 binnen opleidingsvorm 3
  • type 3 binnen opleidingsvorm 1

Onze school schrijft onder bepaalde voorwaarden ook leerlingen in als vrije leerling. Dit is echter pas mogelijk nadat het CLB én de huidige school voorafgaand met ons hebben contact opgenomen. Een individueel ondersteuningstraject op maat wordt dan samen met hen en met de leerling opgemaakt.