Zaveldal, Buitengewoon Secundair Onderwijs

Secondary menu ik ben ouder leerling

Ik ben ouder of leerling

D cialis vente libre espagne autres interpellations doivent être réalisées en Espagne, dans le cadre de cette enquête menée en collaboration par les autorités françaises, espagnoles et bulgares. Pour les site de confiance achat cialis soft autistes de France 250 000 à 600 000 personnes , il faudra une réelle volonté politique pour espérer une prise en charge équivalente à celle des pays viagra viagragenericoes24 anglo-saxons ou scandinaves.

Visie

Zaveldal wil als zorgende school haar leerlingen versterken, zodat zij later stevig in hun schoenen staan, en het leven -privé en op de arbeidsmarkt- zelfverzekerd tegemoet kunnen gaan!

THUISHAVEN - IK HOOR ERBIJ!
Zaveldal wil een warme plek zijn waar iedereen zich thuis voelt en zich ook goed voelt.

MEESTERSCHAP - IK KAN HET!
Elke leerling is anders en daarom is ons onderwijs uniek en op maat van de leerling. We houden rekening met ieders talenten en zorgbehoeften. Het is onze ambitie ervoor te zorgen dat elke leerling de school verlaat met voldoende competenties om de weg te vinden in de volwassen wereld.

ZELFBESCHIKKING - IK DOE HET ZELF!
Iedereen heeft zijn krachten en talenten. Deze willen we graag samen ontdekken! Iets wat je goed kan, is iets om fier over te zijn! Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om zijn of haar talenten in te zetten om mooie dingen te realiseren voor anderen. De school schept hiervoor de mogelijkheden.

ALTRUÏSME - WE DOEN HET VOOR ELKAAR!
Elke leerling krijgt elke dag opnieuw kansen. Grijp zelf ook de kansen om anderen blij te maken! Niet alleen binnen de school werken we hieraan. We kijken ook verder: wat is mijn plaats in de maatschappij en wat kan ik voor de maatschappij betekenen?

RUST
Rust heb je nodig om te kunnen leren op school. We proberen, samen met jou, die rust te vinden!

Zaveldal bereidt haar leerlingen voor om actief te participeren aan de samenleving, zowel op economisch, sociaal als cultureel vlak. De specifieke bijdrage die Zaveldal levert om maximale kansen te bieden aan haar leerlingen, situeert zich op 4 vlakken:

  • Brede School;

  • Breed Leren;

  • Brede Zorg;

  • Brede Uitstroom.

BREDE SCHOOL
Als basis is er de brede school. Onder brede school worden alle samenwerkingspartners van Zaveldal gerekend, zoals in de eerste plaats de context van de jongere (gezin en buurt), de Brede School Nieuwland, partners uit onderwijs, partners uit welzijn en gezondheid, partners binnen de jeugdzorg en vrijetijdsbesteding, enz.

BREED LEREN
Zaveldal wil inzetten op een brede competentie-ontwikkeling bij de leerlingen binnen een krachtige onderwijsleeromgeving. Bij competenties gaat het niet alleen om het verwerven van kennis en vaardigheden, maar worden ook attitudes expliciet aangebracht. Daarbij wordt leerstof in een betekenisvolle context geplaatst en wordt de transfer naar het dagelijks leven of naar de arbeidsvloer nagestreefd. Leerlingen krijgen via doordachte handelingsplanning een traject op maat aangeboden.

BREDE ZORG
De jongeren in Zaveldal hebben, omwille van een beperking of een moeilijke opvoedingssituatie, vaak nood aan zorg vooraleer zij tot leren kunnen komen. Daarom gaat in  Zaveldal de zorg hand in hand met het onderwijs zelf. Zaveldal gaat in op de zorgvragen van haar leerlingen en hun nabije context (ouders, betrokken hulpverleners, ...). Het multidisciplinair team probeert een geïndividualiseerd antwoord te bieden op het vlak van gedrag, socio-emotioneel functioneren en maatschappelijk werk, naargelang de behoeften van de leerling. Elk teamlid tracht, naast zijn specifieke functie, ook vertrouwensfiguur te zijn voor leerlingen. 

BREDE UITSTROOM
Zaveldal streeft ernaar leerlingen na hun periode op Zaveldal ten volle te kunnen laten participeren aan de samenleving. Ook op dit vlak levert Zaveldal maatwerk af. Arbeidstrajectbegeleiding zal jongeren ondersteunen op de zoektocht naar verdere opleiding of tewerkstelling volgens hun interesses en talenten. Ook een warme overdracht naar verdere begeleiding behoort hier tot de mogelijkheden.