Zaveldal, Buitengewoon Secundair Onderwijs

Secondary menu ik ben professional

D cialis vente libre espagne autres interpellations doivent être réalisées en Espagne, dans le cadre de cette enquête menée en collaboration par les autorités françaises, espagnoles et bulgares. Pour les site de confiance achat cialis soft autistes de France 250 000 à 600 000 personnes , il faudra une réelle volonté politique pour espérer une prise en charge équivalente à celle des pays viagra viagragenericoes24 anglo-saxons ou scandinaves.

Ons aanbod voor leerlingen OV3, type basisaanbod, type 1

Leerlingen met een attest OV3, type 1 vormen de grootste groep leerlingen in school Zaveldal. Deze leerlingen hebben een beperking in het algemeen cognitief functioneren.

Kleinschalig

Leerlingen met een attest type 1 hebben meer behoefte aan aandacht en ondersteuning om te kunnen functioneren op school. Zij hebben het vaak moeilijk om klassikaal aangeboden leerstof onmiddellijk te verwerken. Daarom kiezen we ervoor de leerlingen op te vangen in kleine klasjes. Op die manier hebben leerkrachten de mogelijkheid om het leerproces van elke individuele leerling op de voet te volgen en indien nodig bij te sturen.

Functionele vaardigheden

In Zaveldal worden zoveel mogelijk geïntegreerde, functionele vaardigheden aangebracht. Voor taal en wiskunde (de klassieke schoolse vaardigheden) betekent dit een oriëntatie op maatschappelijke en beroepsgerichte redzaamheid. We leren de leerlingen dus lezen, schrijven en rekenen in functie van wat ze nodig hebben in het latere beroep en in hun dagelijks (zelfstandig) leven. Deze schoolse vaardigheden worden geïntegreerd aangeboden, in thema’s en projecten, over de voor de leerlingen belangrijke onderwerpen. Er wordt hierbij rekening gehouden met de leefwereld van de jongeren zodat zij gemotiveerd blijven om bij te leren.

Differentiatie

Elke leerling in het type 1-onderwijs heeft andere mogelijkheden, behoeften en moeilijkheden. Daarom wordt in Zaveldal onderwijs sterk gedifferentieerd naar gelang de noden van de individuele leerling. Elke leerling krijgt de gemeenschappelijke thema’s op zijn of haar maat, volgens zijn of haar mogelijkheden en beperkingen aangeboden. Om dit te kunnen realiseren, wordt elke leerling bij aanmelding in de school getest qua taal en wiskunde. Op die manier kunnen we garanderen dat de leerling een aangepast programma krijgt dat aansluit bij zijn of haar behoeften.

Klemtoon op het beroep

De klemtoon komt in het buitengewoon secundair onderwijs vanzelfsprekend meer en meer te liggen op de lessen beroepsgerichte vorming (BGV). Het is immers vooral belangrijk dat de leerlingen een beroep aangeleerd krijgen op een zodanig niveau dat zij zich na hun studies kunnen integreren in het normaal arbeidsmilieu. De lessen GASV (algemene vakken: taal, wiskunde, maatschappelijke vorming, sociale vaardigheden, e.d.) staan dan ook voor een groot gedeelte ten dienste van de lessen BGV.

Structuur

Leerlingen met een attest OV3, type 1, hebben het moeilijker om de zich omringende wereld te begrijpen en te voorspellen, omwille van hun handicap. Die onvoorspelbaarheid zorgt voor heel veel spanning en innerlijke onrust bij de leerling. Dit kan zich uiteindelijk gaan uiten in moeilijk gedrag en sociaal-emotionele problemen Daarom is het heel belangrijk dat we binnen ons onderwijs heel veel structuur aanbrengen (structuur in tijd, in goede planning, in ruimte, in consequenties voor bepaald gedrag, enz.). Op die manier zorgen we dat de leerling opnieuw greep krijgt op zijn of haar wereld, dat de omgeving en de reacties van anderen opnieuw voorspelbaar worden en de leerling zich weer veilig voelt.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Een verstandelijke beperking uit zich niet alleen op het vlak van cognitieve, schoolse taken, maar ook op het vlak van sociale situaties. Onze leerlingen zijn adolescent geworden en sociale relaties en zeker hun vriendengroep gaat een alsmaar grotere rol spelen in hun leven. Zij hebben echter op het vlak van het begrijpen van sociale relaties en vooral op het niveau van probleemoplossing ook een achterstand opgelopen ten opzichte van leeftijdsgenoten. Daarom is het belangrijk dat ook op dit vlak gewerkt wordt op school. Alle leerlingen krijgen dan ook 1 uur per 2 weken les rond sociale vaardigheden. Er werden duidelijke klasregels opgesteld, die overal, op de hele school gelden.

Bij (sociale) problemen worden leerlingen individueel begeleid door de gedragsbegeleider bij het vinden van goede oplossingsstrategieën en wordt ook heel sterk geoefend op het zich leren verontschuldigen.

Naast dit systeem wordt ook dagelijks gewerkt met de evaluatieschalen, die naast beroepsgerichte vaardigheden, ook veel sociale attitudes evalueren. De leerlingen worden met deze schalen geëvalueerd door hun leerkrachten, maar worden ook gestimuleerd om wekelijks aan zelfevaluatie te doen. Op die manier oefenen ze om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag of houding en deze waar nodig bij te sturen.

Tenslotte besteden we heel veel aandacht aan het opbouwen van een sociaal netwerk en het kennen van hulpbronnen bij de leerlingen. We zoeken samen met hen naar personen, diensten en instellingen waar ze terecht kunnen bij problemen, ook in hun latere (beroeps)leven. Dit komt vooral in de kwalificatiefase aan bod tijdens de lessen GASV.

Trajectbegeleiding bij stage, werk zoeken + nazorg

De leerlingen worden op school begeleid bij het vinden van een aangepaste stageplaats. De stagecoördinator en vakleerkracht van de school staat hen bij als er problemen (vaktechnisch, sociaal,…) ontstaan op de werkvloer.

Na het behalen van een getuigschrift, wordt de leerlingen geholpen bij het zoeken naar een goede job. Indien de leerling dat wenst kan nog een extra jaar Integratiefase gevolgd worden. De leerling gaat dan drie dagen op de week werken en komt nog twee dagen naar school. Op school kan de leerling ondersteund worden bij het onder de knie krijgen van vaardigheden die hij nodig heeft op zijn werk.

Er wordt op school ook nazorg voorzien: de arbeidstrajectbegeleider begeleidt alle leerlingen tot één schooljaar na hun afstuderen bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt.