Inschrijven

Onze school schrijft het hele jaar leerlingen in. Maak een afspraak met de directie. Opgelet! Betrek het CLB van de huidige school altijd bij de overstap naar onze school. Opgelet:  enkel op afspraak!

De inschrijving gebeurt in twee fasen:

1) Eerst is er een kennismakingsgesprek. Hierop is de leerling, zijn of haar ouders of begeleider aanwezig. We bekijken wie de leerling is en wat zijn of haar verwachtingen zijn. We geven informatie over de werking van de school. Samen beslissen we dan of de inschrijving definitief is.

2) Daarna volgt een administratieve inschrijving. Breng deze documenten mee:

  • identiteitsbewijs van de leerling en van de ouders
  • een verslag (of een bewijs dat dit verslag volgt) van het CLB waarin vermeld wordt onder welk type (OV1 type 3; OV3 type Basisaanbod en OV3 type 3) de leerling kan worden ingeschreven.