Zaveldal, Buitengewoon Secundair Onderwijs

Secondary menu ik ben ouder leerling

Ik ben ouder of leerling

D cialis vente libre espagne autres interpellations doivent être réalisées en Espagne, dans le cadre de cette enquête menée en collaboration par les autorités françaises, espagnoles et bulgares. Pour les site de confiance achat cialis soft autistes de France 250 000 à 600 000 personnes , il faudra une réelle volonté politique pour espérer une prise en charge équivalente à celle des pays viagra viagragenericoes24 anglo-saxons ou scandinaves.

Opstart OV1 type 3

Gepubliceerd op: 03-04-2019

Vanaf 1 september 2017 biedt Zaveldal, naast onderwijs voor leerlingen met een attest type basisaanbod en type 3, ook de opleidingsvorm 1 aan voor leerlingen met een attest type 3.

De leerling krijgt een sociale vorming die kan leiden naar integratie in een beschermd leef- en werkmilieu, maar er kan eveneens toegewerkt worden naar de reguliere arbeidsmarkt of een andere onderwijsvorm. In deze opleidingsvorm zijn de leeractiviteiten vooral gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, communicatievaardigheden, sensomotoriek en op de sociale vorming.

Binnen de domeinen wonen, werken en vrije tijd, wordt een individueel traject uitgestippeld, afhankelijk van de cognitieve en socio-emotionele mogelijkheden van elke leerling. 

Het traject van de jongere op Zaveldal omvat 3 fasen:

1. Beeldvormingsfase

Via observaties, contacten met de context en eventuele diagnostiek krijgen we een beeld van het functioneren van de jongere. Via handelingsgerichte diagnostiek wordt bepaald welke aanpak de meest geschikte is om deze jongere zo goed mogelijk te begeleiden in zijn ontwikkeling. 

2. Oefenfase

Tijdens deze fase gaan we aan de slag met de jongere, met het oog op het aanleren van nieuwe vaardigheden. Het perspectiefplan is hierbij onze richtlijn. HIerin wordt beschreven welke vaardigheden moeten ingeoefend worden, op welke termijn en wat het toekomstperspectief van de jongere zal zijn. Dit kan een integratie zijn in een beschermde werkomgeving, toewerken naar de reguliere arbeidsmarkt, of toeleiding naar een andere opleidings- of onderwijsvorm. 

3. Uitstroomfase

Binnen deze fase bereiden we de jongere voor op de integratie in de vooropgestelde werk-, onderwijs- en/of woonvorm. De jongere gaat aan de slag met de ingeoefende vaardigheden op een stageplaats.  

Deze opleidingsvorm omvat minstens vier leerjaren.

Bij het verlaten van de school binnen deze opleidingsvorm, krijgt de leerling een "attest van gevolgde vorming".