Missie

Met de opstelling van de missie van Zaveldal is rekening gehouden met de geografische ligging van de school
en de doelgroep die de school eigen maakt. Het is een expliciete, maar ook uitdagende keuze om ons te
richten op de gehele ontwikkeling van de jongere.

De speerpunten in de werking van Zaveldal, die vertaald zijn in deze missie, zijn:
- De focus op het versterken van jongeren;
- Het willen betrekken van de jongeren (en hun context) in de samenleving;
- Het actief participeren, wat ruimer wordt gezien dan enkel op economisch vlak.

De huidige missie wordt als volgt geformuleerd:

Zaveldal; een zorgende school
met als perspectief jongeren empoweren tot veerkrachtige jongvolwassenen die actief participeren
aan de samenleving.