OV1

Opleidingsvorm 1 leidt leerlingen op in zelfredzaamheid op vlak van wonen, vrije tijd en werk.

Zaveldal biedt deze opleidingsvorm aan voor leerlingen van 12 tot 21 jaar met een attest type 3 (gedrags- en emotionele stoornissen).

OV1 maakt individuele begeleiding van de jongeren mogelijk. De leertrajecten zijn flexibel en op maat te organiseren.

De leerling krijgt een sociale vorming die leidt naar integratie in een beschermd leef- en werkmilieu, of naar de reguliere arbeidsmarkt of een andere onderwijsvorm. In deze opleidingsvorm zijn de leeractiviteiten vooral gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, communicatievaardigheden, sensomotoriek en op de sociale vorming.

Afhankelijk van de cognitieve en socio-emotionele mogelijkheden van de leerling, stippelen we een individueel traject uit rond wonen, werken en vrije tijd.

Het traject van de jongere op Zaveldal bestaat uit 3 fasen: 

1) Beeldvormingsfase

Via observaties, contacten met de context en eventuele diagnostiek krijgen we een beeld van het functioneren van de jongere. Via handelingsgerichte diagnostiek bepalen we welke aanpak de meest geschikte is om de jongere zo goed mogelijk te begeleiden in zijn ontwikkeling. 

2) Oefenfase

Tijdens deze fase leren we de jongere nieuwe vaardigheden aan. Het perspectiefplan is hierbij onze richtlijn. In dat plan staat:

  • welke vaardigheden we moeten oefenen
  • op welke termijn
  • welk toekomstperspectief de jongere heeft. Dit kan een toeleiding zijn naar een beschermde werkomgeving, naar de reguliere arbeidsmarkt of naar een andere opleidings- of onderwijsvorm. 

3) Uitstroomfase

Binnen deze fase bereiden we de jongere voor op de integratie in de vooropgestelde werk-, onderwijs- en/of woonvorm. De jongere oefent de vaardigheden in op een stageplaats.  

Deze opleidingsvorm bestaat uit minstens vier leerjaren.
Na deze opleidingsvorm, krijgt de leerling een ‘attest van gevolgde vorming’.

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

Leerlingen voor wie voltijds naar school komen te moeilijk is, door hun problematiek, kunnen onderwijs aan huis krijgen.  Toestemming van de dokter is hiervoor nodig.  De leerling krijgt 4 uur per week les. Afhankelijk van zijn individueel traject kan de leerling 11 uur bijkomend een schools traject volgen.