Breed leren

Zaveldal biedt onderwijs aan jongeren met een verslag voor buitengewoon onderwijs type 3 of type basisaanbod.

Onze school richt zich voornamelijk op de doelgroep van jongeren met gedragsmoeilijkheden: hetzij secundaire gedragsproblemen, hetzij primaire gedrags- en emotionele stoornissen. 

In onze kleinschalige omgeving benaderen we zoveel mogelijk de familiale sfeer. Zaveldal biedt een veilig leer- en leefklimaat waarin de jongere zich op eigen tempo kan ontwikkelen. We besteden veel aandacht aan:

  • communicatie en taalvaardigheid: spreek- en leesoefeningen
  • zelfredzaamheidstraining
  • stimulering van een positief zelfbeeld
  • voorbereiding op werken
  • vrijetijdsbesteding met aandacht voor beweging en sport

Een realistische kijk op de toekomst gaat vaak gepaard met een aanvaardingsproces. Het is dan ook belangrijk dat de jongere leert omgaan met de eigen talenten en beperkingen. In functie van het traject werken we samen met partners uit de welzijns-, vrijetijds-, onderwijs- en arbeidswereld.

Langdurig of tijdelijk

Een aanmelding gebeurt steeds via een rondetafelgesprek met de jongere, de kernpersonen uit zijn/haar omgeving (bv. ouder of voogd) en het CLB, waarbij we samen bekijken wat de jongere nodig heeft. Het doel is steeds om de leerling op te leiden op zijn/haar hoogst haalbare niveau. Dat niveau kan de huidige opleidingsvorm zijn, een andere opleidingsvorm of een opleiding in het reguliere onderwijs.

De opleiding kan langdurig of tijdelijk zijn. Door tijdelijk onderwijs op maat kan de leerling competenties verwerven en opnieuw aansluiting vinden bij een ander aanbod. Zaveldal werkt netoverschrijdend samen met andere scholen om de herintegratie te laten slagen.

Ondersteuning naar het gewoon onderwijs

Zaveldal ondersteunt leerlingen, leerkrachten en schoolteams uit het gewoon onderwijs, als leerlingen in hun leren of ontwikkeling bedreigd zijn. De samenwerking gebeurt in samenspraak met de vragende school en het CLB.

Opleidingsvorm 1 (OV1)

Opleidingsvorm 1 (OV1)

Zaveldal biedt OV1 aan binnen type 3.
Opleidingsvorm 3 (OV3)

Opleidingsvorm 3 (OV3)

Zaveldal biedt OV3 aan binnen type basisaanbod en type 3.
RailZ

RailZ

Op weg naar gepast onderwijs voor elke leerling!

Downloads