Outreach

De Meander

Zaveldal biedt via het project ‘De Meander’ ondersteuning aan jongeren uit het regulier onderwijs die nood hebben aan een alternatief, individueel leertraject.

Leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen tijdelijk sociale vaardigheidstrainingen en 'leren leren' komen volgen op onze school. Iedere leerling krijgt een individueel handelingsplan en wordt nauw opgevolgd, met als doel een succesvolle re-integratie in de thuisschool. Door het succes van De Meander bouwen we dit structureel in het aanbod van onze school in.

Graag meer info? Neem contact op met het directieteam van onze school.