Outreach

De Meander

Zaveldal biedt via het project ‘De Meander’ ondersteuning aan jongeren uit het regulier onderwijs die nood hebben aan een alternatief, individueel leertraject.

Leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen tijdelijk sociale vaardigheidstrainingen komen volgen op onze school. Iedere leerling krijgt een individueel handelingsplan en wordt nauw opgevolgd, met als doel een succesvolle re-integratie in de thuisschool. Het project is enkel toegankelijk voor scholen van Scholengroep Brussel. Door het succes van De Meander willen we dit in de toekomst graag structureel in het aanbod van onze school inbouwen.

Graag meer info? Neem contact op met het directieteam van onze school.