Partners

Zaveldal zet zich dagelijks in om zijn netwerk van samenwerkingspartners uit verschillende sectoren uit te breiden. Zo bevorderen we de integratie van de leerlingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Ook in het vormgeven van trajecten op maat van iedere leerling, maken we dankbaar gebruik van het aanbod van onze partners.

Enkele structurele samenwerkingspartners:

CLB N-Brussel

 • Esther Delafonteyne is de Clb-onthaler:  esther.delafonteyne@clbvgc.be 0473/25.84.31
 • Eva Michiels is CLB-arts.
 • Vicky Goyvaerts is verpleegkundige.
 • Daarnaast is er een team van begeleiders die op vraag van onze school ons kunnen komen ondersteunen.

Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem
02/482.05.72  
www.clbnbrussel.be

Brede School Nieuwland

De Brede School vergroot via een samenwerking tussen verschillende organisaties de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Het is een stevig netwerk met alle partners die actief zijn op en rond de Nieuwland-site in het hartje van de Marollen:

 • Kinderdagverblijf Nieuwkinderland
 • Sint-Joris basisschool
 • Buitengewoon Secundair Onderwijs Zaveldal
 • IBO De Buiteling
 • Huis van het kind (Consultatiebureau Nieuwland)
 • Baboes
 • Wheel of Care
 • Koala
 • Jeugd en Muziek Brussel
 • Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans
 • Met-X
 • VGC-Sort Nieuwland
 • Brussels Young Wrestling Style
 • Urban Center Brussel

Ludo De Vleesschauwer is Brede Schoolcoördinator
www.bredeschoolnieuwland.be

Onderwijscentrum Brussel

Het Onderwijscentrum Brussel staat in voor vorming en ondersteuning van schoolteams binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De werking richt zich op taal en meertaligheid, ouder- en buurtbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en armoede, Brede School en breed leren, spel en spelen.
www.onderwijscentrumbrussel.be

OVSG

OVSG vzw, de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten, ondersteunt steden en gemeenten bij het organiseren van democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs.
www.ovsg.be

PAika

PAika is de afdeling kinder- en jongerenpsychiatrie van UZ Brussel. Zaveldal werkt met hen samen om tot diagnoses te komen om gericht te zorgen voor leerlingen met (een vermoeden van) een psychiatrische problematiek.
www.uzbrussel.be

CGG Brussel

Dankzij het project ‘Rails’ van CGG Brussel kan ons schoolteam rekenen op coaching in de methodiek Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet.
www.cgg-brussel.be

GO! Scholengroep Brussel

Zaveldal maakt deel uit van de internettenscholengemeenschap van Scholengroep Brussel van het Gemeenschapsonderwijs.

ONW Centrum

Zaveldal is aangesloten bij het Ondersteuningsnetwerk Centrum, dat kinderen en jongeren met een beperking ondersteunt die les volgen in het gewoon onderwijs.
www.onw-centrum.be