Brede uitstroom

Zaveldal als motor voor actieve participatie in de brede samenleving.

Zaveldal wil een warme overdracht realiseren naar eventuele verdere hulpverlening na Zaveldal. Ook voor schoolverlaters wil de school een steun zijn, een plek waar ze altijd naar terug kunnen komen als ze hulp nodig hebben.

Een trajectbegeleider ondersteunt de jongere in zijn of haar traject naar werk, naar een andere opleiding of vorming en eventueel bij het zoeken naar een plek om te wonen en bij het invullen van de vrije tijd. Zaveldal heeft een uitgebreid netwerk van partners op het vlak van werken, wonen en vrije tijd.

  • reguliere diensten die voor iedereen toegankelijk zijn (bv. VDAB, Actiris, CAW)
  • diensten uit de sector personen met een handicap:
    • diensten voor rechtstreeks toegankelijke hulp 
    • diensten voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp

Zaveldal werkt samen met de Dienst OndersteuningsPlan (DOP) om de volledige procedure tot de nodige hulpverlening te begeleiden.

Voor jongeren die niet in aanmerking komen voor een erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), maar toch ondersteuning nodig hebben omwille van hun socio-emotionele en gedragsmatige beperkingen, werken we samen met het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg.

De school oriënteert de jongere naar de geschikte diensten of hulpverleners die vanaf dan het verdere traject met de jongere overnemen. Ze begeleidt bij de eerste kennismakingsgesprekken, levert belangrijke achtergrondinformatie aan (mits toestemming van de leerling), bemiddelt als de begeleiding moeilijk loopt en zal regelmatig met alle partners contact opnemen om het traject van de jongere op te volgen.