Schoolteam

Geert Roukaerts is gepassioneerd directeur van Zaveldal.

Samen met Joke Buijsse en Ine Christiaens vormt hij het directieteam:

  • Joke is orthopedagoog en is coördinator Breed Leren. Zij ondersteunt het leerkrachtenteam, dat zich specialiseert in het creëren van een aangepaste leeromgeving voor onze leerlingen met hun specifieke onderwijsbehoeften. Een IHP-coach (individuele handelingsplanning) en leerkrachtenmentor staat haar hierin bij.
     
  • Ine is psycholoog en is coördinator Brede Zorg. Zij begeleidt het multidisciplinair team van brugfiguren, een medewerker Brede Zorg, een gedragsbegeleider en een preventiemedewerker schoolverzuim. Elke dag staat dit team klaar om te werken aan gedragsverandering bij de leerlingen, het betrekken van de context van de leerling en het ondersteunen van de leerkrachten. 

Samen met Mark Freado