Schoolteam

Geert Roukaerts is gepassioneerd directeur van Zaveldal.

Samen met Joke Buijsse en Marilyn Defraine vormt hij het directieteam:

  • Joke is orthopedagoog en is coördinator Breed Leren. Zij ondersteunt het leerkrachtenteam breed leren, dat zich specialiseert in het creëren van een aangepaste leeromgeving voor onze leerlingen met hun specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de uitbouw van het samenwerkingsproject De Meander met de scholengroep 8 van het Gemeenschapsonderwijs in Brussel en Sint-Guido-Instituut.
  • Marilyn is adjunct-directeur en beleidsmedewerker. Daarnaast is zij teamcoach van delta in opleidingsvorm 3.

Het directieteam wordt hierbij bijgestaan door:

  • Carolin Vanhemelen - psycholoog en coördinator Brede Zorg: opvolging van alle leerlingendossiers en is contactpersoon voor het multidisciplinair team van het CLB en Paika en is eerste aanspreekfiguur voor alle externe partners uit de hulpverlening (welzijn, justitie,...).

  • Laura Toussaert - coördinator traumasensitief handelen en methodiekontwikkeling: mee nadenken over een leerling vanuit de bril van traumasensitief handelen, Life Space Crisis Intervention, Sociaal Emotionele Ontwikkeling, Equip,... en vanuit deze methodieken ondersteuning bieden aan beeldvorming rond de betrokken leerling.

  • Maya Dammans - coördinator team brede zorg.  Zij begeleidt het multidisciplinair team van brugfiguren, ondersteuners en een preventiemedewerker schoolverzuim.

  • Karolien Baeten - coördinator Individueel Aangepast Curriculum – Nieuw Autoriteit Geweldloos Verzet en is de vertrouwenspersoon op school.

  • Annelies Borms - coördinator De Meander: opvolging van alle leerlingen met een individueel traject al dan niet binnen opleidingsvorm 1 en of opleidingsvorm 3.

  • Lieselot Telen - teamcoach De Meander.

  • Jenny Steppe - coördinator brede uitstroom: opvolging van alle trajecten in verband met wonen, werken en vrije tijd.

Het schoolteam bestaat uit leerkrachten algemene en beroepsgerichte vorming, een uitgebreid ondersteunend team en een administratief & logistiek team. Elke dag staat dit schoolteam klaar om te werken aan gedragsverandering bij de leerlingen, het betrekken van de context van de leerling en het ondersteunen van de leerkrachten. Op onze school streven we naar een inclusieve omgeving waarin elke leerling de kans krijgt om te groeien en te bloeien. Samen kunnen we het verschil maken in het leven van onze leerlingen en hen helpen om een toekomst op te bouwen.

Sinds kort werkt onze school nauw samen met het multifunctioneel expertisecentrum Kasterlinden.

 

Downloads