Historiek

Evolutie van de school

1913-1916: opstartfase

 • 9 oktober 1913: Provinciale overheid beslist tot oprichting van een Instituut voor Gebrekkigen te Brussel
 • 1913: aankoop gebouw en grond Huidevettersstraat 41 + begin van bouw
 • Door de start van Wereldoorlog I wordt de opening van de school uitgesteld

2 mei 1916 opstart van school

 • 4 werkplaatsen
 • Boekbinderij
 • Schoenmaker
 • Orthopedie
 • Mandenmakerij
 • Gezamenlijke leiding: Mej. Poelemans, Dr. Decroly, Marius Renard (gekend van de straatnaam in Anderlecht)
 • Ongeveer 60 leerlingen

Periode 1918 - jaren '50

 • Regelmatig functioneren vanaf oktober 1919
 • 1916-1919: ongeveer 60 leerlingen - Franstalig onderwijs én Nederlandstalig onderwijs samen
 • 1935: stijging tot 100-110 leerlingen - Franstalig onderwijs én Nederlandstalig onderwijs samen
 • 1941: daling tot  10 à 20 leerlingen - Franstalig onderwijs én Nederlandstalig onderwijs samen
 • 1948: meisjes/vrouwen toegelaten (snit en naad)
 • 1951: eerste leerling met licht mentale handicap
 • Jaren 50: grootste aantal leerlingen op basis van de gegevens die we hebben, met als hoogtepunt 168 leerlingen (Franstalig onderwijs én Nederlandstalig onderwijs samen)

Jaren '60

 • Uitsplitsing Nederlandstalig/Franstalig vanaf 1 mei 1965 (taalwet op onderwijs)
 • Daling van leerlingenaantal  -> doelgroep vond werk zonder opleiding/diploma (gouden jaren 60)
 • 1970: beperking leeftijd tot 21 jaar (wet buitengewoon onderwijs) – voorheen tot 40 jaar
 • 1994-1995: 68 leerlingen (enkel de Nederlandstalige school)

1995 tot nu

 • VGC als inrichtende macht vanaf 1 januari 1995
 • 2007-2008: opstart type 3 - werking
 • 2011: verhuis naar Nieuwland: nieuwe campus in oude gebouwen
 • 2014: M-decreet treed in voege: type basisaanbod en type 3
 • 2015: onderwijs op Zaveldal is voortaan gebaseerd op 4 pijlers: breed leren , brede school, brede uitstroom en brede zorg.
 • 2017: start van opleiding winkelhulp
 • 2017: Minister Vanhengel, bevoegd collegelid voor Onderwijs en Scholenbouw, bezoekt school Zaveldal
 • 2017: start van opleidingsvorm 1 type 3
 • 2018: start van De Meander, een samenwerkingsproject met scholengroep Brussel van het GO!
 • 2018: einde van de 102 jarige opleiding boekbinden
 • 2019: Minister Gatz, bevoegd collegelid voor Onderwijs en Scholenbouw, bezoekt school Zaveldal
 • 2020: einde van de renovatie van school Zaveldal. Alle lokalen zijn volledig vernieuwd en aangepast aan de noden en behoeften van onze leerlingen.
 • 2021: start project RailZ
 • 2022: start van een schoolaanvullend, schoolvervangend en integraal aanbod voor leerlingen met specifieke zorgnoden
 • 2022: netoverschrijdend aanbod van De Meander

Evolutie van de naam van de school

 • 1918: Provinciaal instituut voor Verminkten
 • 1971 (vermeld in VOC-gids): Provinciaal Instituut voor Gehandicapten (‘voor pedagogisch verachterden en fysisch gehandicapten’)
 • 1974-1975 (vermeld in VOC-gids): ‘Centrale Provinciale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs’
 • 1995: ‘Centrale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs (CSBSO)’ (‘provinciaal’ valt weg, wegens VGC als inrichtende macht)
 • 2002: Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs
 • 2016: Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs

Le Livre d'or

Het gulden boek