Visie

Zaveldal bereidt zijn leerlingen voor om actief te participeren aan de samenleving, op economisch, sociaal en cultureel vlak. Zaveldal biedt maximale kansen aan zijn leerlingen, op 4 vlakken:

1) Brede School

Als basis is er de brede school: alle samenwerkingspartners van Zaveldal, zoals:

 • de context van de jongere (gezin en buurt)
 • de Brede School Nieuwland
 • onderwijs
 • welzijn
 • gezondheid
 • jeugdzorg
 • vrijetijdsbesteding

2) Breed Leren

Zaveldal wil brede competenties ontwikkelen bij de leerlingen in een krachtige onderwijsleeromgeving. Competenties zijn niet alleen kennis en vaardigheden, maar ook attitudes. We plaatsen leerstof in een betekenisvolle context en leggen de link met het dagelijkse leven of de werkvloer. Leerlingen krijgen via doordachte handelingsplanning een traject op maat aangeboden.

3) Brede Zorg

De jongeren in Zaveldal hebben, door een beperking of een moeilijke opvoedingssituatie, vaak nood aan zorg voor ze tot leren kunnen komen. Daarom gaat in Zaveldal de zorg samen met het onderwijs zelf. Zaveldal gaat in op de zorgvragen van haar leerlingen en hun nabije context (ouders, betrokken hulpverleners ...). Het multidisciplinair team probeert een geïndividualiseerd antwoord te bieden op het vlak van gedrag, socio-emotioneel functioneren en maatschappelijk werk, op basis van de behoeften van de leerling. Elk teamlid is, naast zijn specifieke functie, ook vertrouwensfiguur voor leerlingen. 

4) Brede Uitstroom

Zaveldal wil dat zijn leerlingen na hun periode op onze school volledig kunnen participeren aan de samenleving. Arbeidstrajectbegeleiding helpt jongeren zoeken naar verdere opleiding of tewerkstelling volgens hun interesses en talenten. We doen steeds een warme overdracht of we zoeken samen naar verdere begeleiding.

Zaveldal stoomt haar leerlingen klaar voor een actieve participatie aan de samenleving, zowel op economisch, sociaal als cultureel vlak. De specifieke
bijdrage die Zaveldal levert om maximale kansen te bieden aan haar leerlingen situeert zich op verschillende vlakken.
Er zijn drie inhoudelijke beleidspijlers:

 • Breed leren;
 • Brede zorg;
 • Brede uitstroom

Om deze waar te maken, worden twee voorwaarden onderscheiden:

 • Brede school;
 • Een doordacht organisatiebeleid.

Tot slot maakt de school werk van outreach:

 • Expertise- en begeleidingscentrum.