OV3

Opleidingsvorm 3 biedt algemene, sociale en beroepsgerichte vorming, zodat jongeren zich later kunnen integreren in een gewoon leef- en werkmilieu.

Zaveldal biedt deze opleidingsvorm aan voor leerlingen van 12 tot 23 jaar met een attest type basisaanbod (leerlingen met ernstige leerstoornissen of een licht verstandelijke beperking) of type 3 (gedrags- en emotionele stoornissen).

Werken in het atelier staat centraal. De leerlingen leren de basistechnieken van elk beroep. Tijdens de laatste twee jaar zijn de stages in bedrijven heel belangrijk.

Hoe maakt Zaveldal de opleidingen zo realistisch mogelijk?

 • We zorgen altijd voor een link met de praktijk.
 • We bereiden een arbeidstraject voor tijdens de laatste 2 jaar van de opleiding.
 • We helpen iedere leerling om werk te zoeken na de opleiding.

OV3 op Zaveldal is opgedeeld in 3 fasen : observatiejaar - opleidingsfase - kwalificatiefase

1) Observatiefase: 1ste jaar

In het eerste jaar krijgt de leerling algemene vakken en doe-vakken.

Algemene vakken (GASV) op een heel praktische manier, 16 uur per week:

 • rekenen
 • taal
 • maatschappelijke vorming
 • turnen
 • godsdienst/zedenleer
 • creatieve activiteiten
 • computerles

Doe-vakken (BGV) 16uur per week: in het eerste jaar kan de jongere verschillende beroepen uitproberen. Zo kan hij of zij op het einde van het schooljaar beslissen welke opleiding hij of zij wil volgen vanaf het tweede jaar.     

2) Opleidingsfase: 2de en 3de jaar

Na het eerste jaar kiest de jongere samen met de school een opleiding. Tijdens het 2de en 3de jaar leert hij of zij de eerste stappen van het beroep. De leerling krijgt vooral praktijkvakken, maar ook nog algemene vakken. Zo leert hij of zij wat je nodig hebt in het dagelijkse leven. Bij Zaveldal kan je kiezen voor de opleiding metselaar of winkelhulp.                                                                                                

3) Kwalificatiefase: 4de en 5de jaar

Na de opleidingsfase gaat de jongere over naar de kwalificatiefase. Hij of zij beheerst dan al heel wat vaardigheden dankzij de vorige opleidingsjaren. 

Algemene vakken:

 • solliciteren
 • rijbewijs halen
 • veiligheid
 • maatschappelijke thema's (verslaving, aids, seksuele voorlichting, milieu …)

Praktische onderwerpen:

 • op eigen benen staan
 • bank en gemeente
 • werk zoeken
 • plattegrond lezen
 • dienstregeling raadplegen
 • werking van de mutualiteit
 • lezen en begrijpen van huurovereenkomsten enz.

Wat de jongere leerde tijdens de praktijkvakken in de opleidingsfase leert hij of zij toepassen in de echte werkomgeving via stages. Als de jongere slaagt voor dat jaar ontvangt hij of zij een kwalificatiegetuigschrift. De jongere kan hierna gaan werken of nog een extra jaar volgen om de kans op werk te vergroten.

4) Alternerende Beroepsopleiding (ABO): extra jaar

Wilt de jongere na die 5 jaar de kans op werk nog vergroten? Dan kan hij of zij een extra jaar volgen: de alternerende beroepsopleiding (ABO). Per week volgt de jongere 2 dagen les op school en loopt hij of zij 3 dagen stage. Deze opleiding kan de jongere volgen tijdens zijn of haar wachttijd bij de VDAB. 

Wat daarna?

Na het behalen van het kwalificatiegetuigschrift en eventueel het volgen van een ABO-jaar kan de jongere gaan werken. 

Metselaar

Metselaar

Winkelhulp

Winkelhulp