Basis Organisatie en Logistiek

Wat leert een leerling in basis organisatie en logistiek ?                                                                                             

In de opleiding basis organisatie en logistiek leert men onder begeleiding routinematige handelingen uitvoeren met betrekking tot enerzijds het ondersteunen van de administratie binnen een organisatie en  anderzijds het uitvoeren van logistieke taken binnen een magazijn en winkel inclusief het werken met interne transportmiddelen (transpallet, steekwagentje, meeloopstapelaar, ...) en het ontpakken en verpakken van producten met daartoe geëigende gereedschappen en materieel rekening houdend met de regelgeving in verband met veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn.